Linker

Mailadresse for Hytteeierforenigen

Styre i Hytteeierforeningn Hafjell Panorama

- JARLE KRAKK - G70

- HANS JØRGEN ANDERSEN - G7

- ESPEN TANUM - H140A

- TORE LYNNEBAKKEN - B119

Innvalgt 2017:

- MARIANNE FALAO - B36

- FREDERICK SCHAEFER - H148

Utgår 2017:

- PER ATLE HANSEN - H174

- ASBJØRN NORDAL - H164

Regnskapsfører for HHP

Bjørn Vidar Granum

Telefon: + 47 90 16 39 92

E-mail


Kontaktperson for veivedlikehold og brøyting

Gunnar Bjørge

Telefon: 47 900 47 874

Mail: gunnar@byggdeal.no

Webmaster

Valgkomite

Lars Falao

Mindor Flydal

Tor Henning Pedersen


Startsiden | Hytteområde | Årsmøte | Vedtekter- priser | Veivedlikehold | Nyttige linker | Kontakt | Top
© Copyright Hytteeierforeningen Hafjell Panorama , all rights reserved.
Pure SEO CMS website builder and design software