Linker

Mailadresse for Hytteeierforenigen

Styre i Hytteeierforeningn Hafjell Panorama 2018-2019

- PER ATLE HANSEN - H174 - Leder - gjenvalgt for 1 år

- TORE LYNNEBAKKEN - B119 - Vei vedlikehold - gjenvalgt for 2 år

- HANS JØRGEN ANDERSEN - G7 - Reguleringsplan - gjenvalgt for 2 år

- FREDERICK SCHAEFER - H148 - Energi, miljø etc - gjenvalgt for 1 år

- MARIANNE FALAO - B36 - Regnskap, admin - gjenvalgt for 1 år

- TORE BRAATE - - Div - valgt for 2 år


Regnskapsfører for HHP

Bjørn Vidar Granum

Telefon: + 47 90 16 39 92

E-mail


Kontaktperson for veivedlikehold og brøyting

Gunnar Bjørge

Telefon: 47 900 47 874

Mail: gunnar@byggdeal.no

Webmaster

Valgkomite

Tor Henning Pedersen - på valg 2019

Jarle Krakk - G70 - på valg 2020

Espen Tanum - H140A - på valg 2021

Revisor

Odd R. Øie


Startsiden | Hytteområde | Årsmøte | Vedtekter- priser | Veivedlikehold | Nyttige linker | Kontakt | Top
© Copyright Hytteeierforeningen Hafjell Panorama , all rights reserved.
Pure SEO CMS website builder and design software