H a f j e l l P a n o r a m a

Hytteeierforeningen

Organisasjonsnummer: 990 438 676

Introduksjon

Introduksjon

Velkommen til hjemmesiden for hytteeieforeningen Hafjell Panorama

Her finner du informasjon fra styre i Hytteeierforeningen, våre vedtekter, årsmøte, veiavtale etc.

Vår mailadresse er: hytteeierforeningen@hafjellpanorama.no


Værmeldingen for Hafjell finner du her Hafjellværet

Flere aktuelle nettsteder finner du under "Nyttige linker "

Informasjon til medlemene

DNT ønsker alle velkommen til Topp 7-arrangementet på Lillehammer-fjellet lørdag 7. september 2019!

Lørdag 7. september 2019 er dagen for langtur i fjellet. Da arrangerer DNT Lillehammer på nytt 7-fjellstur i Lillehammer- og Øyerfjellet. De som ønsker en kortere tur, kan velge 5-fjells eller 3-fjellsturen. Arrangementet er gratis! Start fra Pellestova mellom klokka 9 og 11.

Mere informasjon finner du her


Protokoll fra årsmøte 2019

Protokollen fra årsmøte i hytteeierforeningen Hafjell Panorama finner du her


Presentasjon årsmøte 2019

Presentasjonen fra årsmøte i hytteeierforeningen finner du her


Øyer turskiløyper

Regnskapene for Øyer turskiløyper ble etterlyst på årsmøte 17/4. Under nyttige linker finner du linken til regnskapene for 2017-2018.


Hva skjer videre i nærområdet til Hafjell Panorama

På årsmøte onsdag 17. april har vi gleden av å få Stein Plukkerud til å informere oss om videre planer i vårt nærområde.

Velkommen på Pellestova kl. 18.


Invitasjon til årsmøte i hytteeierforeningen Hafjelpanorama - onsdag 17. april kl. 18:00

Styret i Hytteeierforeningen Hafjellpanorama inviterer alle hytteeiere til årsmøte på Pellestova onsdag 17/4 kl. 18.

Invitasjonen finner du her

Øvrige dokumenter for årsmøte:

Årsberetning 2018

Regnskap 2018

Revisjonsberetning 2018

Styrets forslag til budsjett 2019


FRILUFTSLOVEN

Det kommer av og til spørsmål og henvendelser rundt allemannsretten og fri ferdsel i Hafjell Panorama. Styret forholder seg friluftsloven som den enkelte kan lese ved å trykke på linken her .


VARSLING OM SKOGRYDDING UNDER KRAFTLEDNINGENE

Varsel om skogrydding i kraftledningstrase finner du her .

Dette gjelder ledning Rendalen - Fåberg. Ved spørsmål ta kontakt med:


Thomas Sandberg

Mobiltelefon:90711633

E-Post:Thomas.Sandberg@statnett.no


Reguleringsplan Hafjell Panorama

Reguleringsplanen skal opp i planutvalget 19.2. og kommunestyret 21.2.2019. Saksdokumenter ligger på kommunens hjemmeside: Tykk her


Invitasjon til nyttårsmarkering på Panoramaplassen 31/12 2018

Styret i Hytteeierforeingen Hafjell Panorama inviterer igjen alle hytteeiere, familie og gjester til vår tradisjonelle nyttårsmarkering på Panoramaplassen 31/12 kl 17. Invitasjonen finner du her


Bomavgift – Info fra Hunderseter/Nysetervegen vegselskap


25. oktober 2018 planlegges det å gå over til et moderne skilt-gjenkjenningssystem uten bruk av fysisk bom for å kreve inn bomavgiften.

Det betyr at det ved passering vil bli tatt bilder av skiltene både foran og bak på kjøretøyet.

Billettprisen blir den samme som før, nemlig 30 kroner.

Følgende betalingsmåter kan benyttes: Ved å registrere seg på http://www.onepark.no/ eller http://www.autopay.io med opplysninger om bl.a. navn, e-post og bankkort.

Da vil man automatisk bli belastet ved passering. Har man har passert bommen uten å være registrert bruker, kan man likevel få betalt passeringen inntil 48 timer etter passering på http://www.onepark.no/ (velg Min ONEPARK), og på denne måten unngå fakturagebyr. Det enkleste er å registrere kortet og bli automatisk trukket ved hver passering. Beskrivelse for hvordan en registrerer seg for å betale med kort eller på automaten finnes her: Bruksanvisning . (klikk deretter på dokumentet/symbolet i det nye vinduet for å få opp riktig format).


Har man passert uten å være registrert eller ikke har etterbetalt i løpet av 48 timer, vil man motta en faktura i posten med et fakturagebyr på kr 60,- Man kan også velge og stoppe for å betale på en automat like etter passering. Det er gratis passering for motorsykler/mopeder/scootere så slike skilt trenger man ikke registrere.


Verdien av gjenværende turer + depositum på dagens «klippekort» vil bli utbetalt dersom kort med opplysninger om navn, telefonnummer og bank- kontonummer sendes til Hunderseter/Nysetervegen SA, Postboks 35, 2637 Øyer.


Frist for innløsing vil bli 1.mai 2019.Protokoll fra åramøte 2018

Protokollen er lagt ut her


Invitasjon til Årsmøte 28/3 2018

Årsmøte for Hytteeierforeningen Hafjell Panorama avholdes på Pellestova i storsalen onsdag 28. april 2018 kl. 18.00. Alle hytteeiere og familie i Panorama ønskes velkommen.

Sakslisten for årsmøte er tilgjegelig her

Dokumenter for årsmøte 28/3 2018:

Årsrapport 2017 - Presentasjon for årsmøte - pdf format

Regnskap 2017

Revisjonsberetning 2017

Forslag Budsjett 2018


Invitasjon til Nyttårsmarkering

Styret ønsker alle hytteeiere og gjester en riktig god jul og vel møtt til vår tradisjonelle nyttårsmarkering på Panoramaplassen 31/12 kl. 17.

Invitasjonen finner du lagt ut her .


Protokoll fra årsmøte

Protokollen fra årsmøte 2017 er lagt ut - her


Dette er helt uakseptabelt.

Informasjon til medlemene


Hytteeierforeningen må stadig organisere bortkjøring og betale for å få fraktet bort alt mulig skrap som hensettes på miljøtorget!


Dette kan ikke aksepteres. Vi ber om at de som har lagt igjen dette melder seg til hytteeierforeingen, slik at de får gjort opp for det ekstra arbeid og kostnader som dette medfører. Vi forfølger dette, og de finnes sikkert noen som vet hvem det er.

Vi presiserer igjen:

Det er kun restavfall, papp og papir, glass og metallemballasje som skal kastes i riktig brønn eller container på miljøtorget. Dert skal ikke hensettes noe avfall utenfor. Større ting må hver hytteeier få frakte bort, f.eks. til GLØR - som har oppe hver tirsdag og fredag.


Revisjon av privatbrøyting

Det er foretatt en generell revisjon av veivedlikeholdsavtalen mellom hytteforeningen og Gunnar Bjørge. Del av denne avtalen omhandler snøbrøyting. Etter en befaring med partene tilstede er det foretatt noen endringer knyttet til brøyting for noen av hytteeierne.

Endringer vil fremkomme i faktura til den enkelte.

Hvis noen har kommentarer eller endringer til dette, vennligst ta kontakt med Bjørn Vidar Granum eller Gunnar Bjørge.

Styret ii HHP ønsker alle en fortreffelig sommer


Info etter årsmøte 2017

Oppdatert budsjett for 2017 finner du her

Bidrag til skiløyper ble vedtatt øket til kr. 850,-. Medlemskontigenten økes derfor til kr. 1.500,-

Veiavtalen for perioden 2016 - 2019 finner du her .


Brann i restavfallsbeholder på miljøtorget - melding fra GLØR

Informasjon til medlemene


Hei

Det har vært to tilfeller av brann i restavfallsbrønner ved Hafjell Panorama miljøtorg. I begge tilfellene var årsaken at noen har ment at det er helt greit å kaste varm aske, eller varm ved i disse brønnene, noe enhver med litt fornuft i hodet må forstå ikke er greit.

Vi ønsker at dere formidler dette til deres hytteeiere, og at de selv har ansvaret for å finne en løsning for å ta vare på asken eller veden trygt (event. anskaffe seg brannsikker beholder) inntil en er helt sikker på at den er kald. Da først er det greit å helle den i en plastpose og kaste den i restavfallsbrønnene. Dette gjelder selvsagt også om de har lånt bort eller leid bort hytten, eier er ansvarlig.

I begge de nevnte tilfellene greide brannvesenet og våre mannskaper og berge selve brønnen, i et tilfelle gikk det helt greit, i det andre tilfellet må sekken byttes. Dettemedførte selfølgelig kostnader, samt ekstraarbeid og reparasjon som burde være helt unødvendig.

Over sees noen bilder fra hendelsen.

Mvh

Lars-Helge Engmo

GLØR IKS

Saksbehandler


Slik vil vi ikke ha det

Det er utrolig hva enkelte finner på å kaste i beholderene, og like utrolig hva enkelte lemper fra seg utenfor.

-det bidrar til forsøpling av området

-styret må bruke av fellesskapets penger for å få dette fjernet


Informasjon til medlemene

Vi ber om at alle bidrar til at vi har det ryddig på miljøtorget - ingen ting skal frasettes utenfor brønnene. Bygningsavfall og annet avfall som ikke er papp, papir eller restavfall i poser skal taes med og event. leveres på GLØR i Øyer. Sjekk åpningstider i lenken under.

click here


Tips vedrørende takstige

Takstige til pipa for feier er et krav fra brannvesenet for alle hytter med takvinkel over 6 grader, d.v.s. for alle hytter i Hafjell Panorama, selv de med torvtak:

Godkjent takstige, f.eks. Jemtland, fåes kjøpt på byggevareutsalg i distriktet, f.eks Gausdal Landhandleri her på Øyer eller Lillehammer.

Stigen selges i elementer a 1,15 m som skrues sammen til riktig lengde. I tillegg til nødvendig antall stigeelementer trenger du en innfestningspakke.

Det finnes også en egen innfestningspakke for torvtak. Alle nødvendige skruer og bruksanvisning medølger.

For tretak eller shingel må det brukes en egnet tettemasse for skruehullene, anbefalt Tec7 Roof.

Dersom du trenger hjelp til montering kan du kontakte vår brøyteansvalige Gunnar Bjørge (900 47 874) eller Hafjell Hytteservice (951 74 823).


Grunneiere av friområder i Hafjell Panorama

Kartet under fanen "Hytteområde" som viser grunneiere i vårt hytteområde viser seg å ha oppgitt feil grunneier på side 2. Dagens grunneier her er Sondre Stubrud, samme adresse. Øyer kommune har bekreftet at de øvrige grunneiere som er oppgitt på kartene stemmer.


Takstige nå påkrevd for alle hyttetak i Øyer

Følgende informasjon er motatt fra Magne Marsetein, Lillehammer Region brannvesen:


Jeg var med på et årsmøte i påsken 2014 hvor spørsmål om taksikring kom frem. Der lovte jeg at krav om takstige på torvtak ikke ville bli stilt som krav så lenge jeg var leder av avdelingen. Men ting endrer seg, både innad i organisasjon og ved endring av regelverk. Vi er også blitt kjent med mye nytt og meget godt egnet taksikringsutstyr som kan anbefales.

Det er også slik at vi har i ettertid hatt uhell med fall fra tak, noe som medfører at vi måtte gå igjennom våre HMS rutiner, og endre de slik at vi tilfredsstiller alle krav til oss som arbeidsgiver. Og endringen førte bl.a. til at alle tak skal ha taksikringsutstyr. Med andre ord kan jeg ikke innestå for den lovnaden som ble gitt påsken 2014.

Det finnes imidlertid et lite unntak fra taksikringskravet, og det er når takvinkelen er under 6 grader.


Mvh

Magne Marstein

Leder forebyggende avdeling

Lillehammer Region brannvesen


Marsteins komplette redgjøresle finner du her


Vennligst husk å MELDE ADRESSEENDRINGER til hytteeierforeningen@hafjellpanorama.no, alternativt til forretningsfører bjorn.vidar.granum@nordea.no

Vår forretningsfører opplever at svært mange utsendelser av faktura for årskontigent og veivedlikehold kommer i retur grunnet feil adresse! Han ber derfor om at alle som har skiftet hjemmeadresse i løpet av siste år sender en mail om dette.


Nye søppelcontainere

På miljøtorget har nå GLØR fått på plass nye nedgravde søppelcontainere. Plassen ser nå ryddig og fin ut, og det henstilles til alle hytteeiere at vi holder den slik. Det skal ikke plasseres defekte hvitevarer, brunevarer, møbler, byggeavfall og ann

et skrot rundt containerne. Det er kun restavfall, papp og papir, glass og metallemballasje som skal kastes i riktig container på miljøtorget. Større ting må hver hytteeier få frakte bort, f.eks. til GLØR - som har oppe hver tirsdag og fredag.


Vegetasjon i Hafjell Panorama - felling av trær

Fra starten av var store deler av Hafjell Panorama preget av snauhogst, spesielt nord på feltet. Etter hvert gror det til med busker og trær, noe som er positivt for skjerming for vind og vær. Men for tett tilvekst skjermer også for sol og utsikt. Styret i HHP oppfordrer derfor hytteeierne om å holde tilveksten på et akseptabelt nivå slik at vi ikke mister "panoramaeffekten" i området.

Det er den enkelte hytteeier som styrer tilveksten på egen tomt. Merk at felleing av trær på friområdene må avklares med grunneier. Du finner en oversikt over grunneiere av friområder her


Elektronisk kommunikasjon - rask og billig

Som informert på tidligere årsmøter vil styre kun benytte hjemmesiden for informasjon til medlemene. Alle medlemmer bes derfor om å sjekke hjemmesiden fra tid til annen. Medlemmer som har registrert sin e-mail-adresse (ca. 75 %) vil når det er lagt ut vesentlig ny informasjon på hjemmesiden få en påminnelse om dette.

Kun årlig giro for årskontigent/veivedlikehold/brøyting vil nå bli sendt ut med brevpost.

Melding av adresseendring eller salg

Har du fått ny hjemmeadresse, solgt eller kjøpt hytte eller tomt i Hafjell Panorama, vennligst fyll inn skjema på denne linken og send inn.

Endingsmelding HHP


NB: Husk å oppgi adressen dette gjelder i Hafjell Panorama


Startsiden | Hytteområde | Årsmøte | Vedtekter- priser | Veivedlikehold | Nyttige linker | Kontakt | Top
© Copyright Hytteeierforeningen Hafjell Panorama , all rights reserved.