Veiavtale og brøyting

Avtale om veivedlikehold og brøyting 2010 - 2016

Veiavtale for Hafjell Panorama 2013 - 2016

 Veiavtale for Hafjell Panorama 2013 - 2016

Veiavtalen med Gunnar Bjørge er oppdatert og fornyet til 2019, behandlet i årsmøte 2016.


Avtale veivedlikehold og brøyting 2016 - 2019

Priser for veivedlikehold og brøytig 2014 - 2015

Alle hytteeiere betaler årlig kr. 1550,- for vedlikehold og brøyting av våre fellesveier.


Privatveier og parkeringsplasser belastes hver hytteeier etter avtalt brøyting i henhold til følgende prisliste:


1 parkeringsplass (kun i forbindelse med 30m eller 60 m) kr. 300,-

2 parkeringsplasser (minimum privatbrøyting) kr. 680,-

4 parkeringsplasser kr. 1350,-

Inntil 30 m brøyting kr. 750,-

Inntil 60 m brøyting kr. 1000,-


Brøytemannskapene (Firma Gunnar Bjørge) har tilgjengelig lister med avtalte brøytelengeder pr. hytte. Endring i brøytelengde kan avtales av hver hytteeier, enten ved henvendelse til Gunnar Bjørge eller til veiansvarlig i HHP. Ny brøytelengde/pris vil da bli gjort gjdende for neste sesong.


Merk at vi sender ut en årlig samlefaktura for medlemskontigenten, vedlikehold og brøyting av fellesveier og brøyting av privatveier - etter vintersesongen.

Medlemsontigenten for 2014-2015 er i henold til godkjent regnsap for 2014 øket til kr. 950,- inkludert bidrag til skiløypenettet.

Utdrag fra veiavtalen vedrørende brøyting

2.1. Veilegeme

Veilegeme ettersees og vedlikeholdes etter følgende regler:

· Firma Gunnar Bjørge (GB) skal merke alle veier og parkeringsplasser med brøytepinner der det er nødvendig, før snøen kommer, for sikker

brøyting, og for å hindre unødvendig skader på nærliggende elementer.

· Brøyting av hovedveier skal til enhver tid være av en kvalitet som ikke hindrer vanlig ferdsel, spesielt er dette viktig mot helger

og perioder med stor trafikk.

· Private stikkveier og parkeringsplasser skal være brøytet til fredag kl. 15.00.

· Ved større snøfall i helgen vil private innkjøringer på hytter med helgebesøk bli brøytet på søndag, der dette er mulig (frem til

evnt. parkert bil).

· Stikkveier og parkeringsplasser skal være brøytevennlige, d.v.s. brøytepinner skal være plassert slik at skade hindres. I

områder hvor dette ikke er gjort, må GB avtale med den enkelte hytteeier om mulige løsninger.

· Parkering av biler eller lignende skal ikke hindre brøyting av fellesveier og snuplasser. GB kan kreve feilparkerte biler fjernet.

· Dersom parkerte biler på privatinnkjøringer og plasser hindrer brøyting, vil det kun bli brøytet inntil 1,5 m fra bil.

· I perioder med vanskelige føreforhold (glatt veibane) skal vanskelige partier strøes tilstrekkelig slik at vandlig ferdsel ikke hindres.

Eventuell strøing av private stikkveier må den enkelte hytteeier besørge selv eller avtale selv med GB.

I romjulen, vinterferieuken og påskeuken skal privatinnkjøringer op parkeringsplasser ved snøfall også brøytes i løpet av uken.2.4. Ekstra assistanse for hytteeiere

Ved planlagt besøk på ukedager, hvor det er meldt større snøfall, kan den enkelte

hytteeier forhåndsbestille brøyting av privat innkjøring og parkeringsplass innen 24 timer før ankomst, mot ekstra betaling

kr. 200,- pr. gang.

Ved behov kan hytteeiere bestille brøyting av ekstra parkeringsplass hos GB (der dette er mulig) til kr. 200,- pr. plass pr. gang.

Taueassistanse kan også bestilles hos PS til et vederlag. Merk at GB ikke vil være ansvarlig for eventuell skade på bil ved denne assistanse.

Rapporter fra veibefaring

Hovedveiene fra Øyer og opp til Panorama

Fra E6 til "Bjørgekrysset" (krysset på toppen etter "hårnålsvingen") er fylkesvei, hvor Mesta er ansvarlig for brøyting/strøing

Ansvarlig for Hundersetervegen fra "Bjørgekrysset" og opp er Hundersetervegen-Nysetervegen veiselskap.

Merk: telefonen ved bommen skal gi kontakt med brøyteansvarlig for Hundersetervegen!


Startsiden | Hytteområde | Årsmøte | Vedtekter- priser | Veivedlikehold | Nyttige linker | Kontakt | Top
© Copyright Hytteeierforeningen Hafjell Panorama , all rights reserved.